Kalendar događanja

Najava za tržnicu u kampu Polidor


Najavljujemo iduću tržnicu u kampu Polidor za datum 30.12.2017. 

Zajedno s tržnicom održati će se i cooking škola za sve goste kampa. 

O prijavama na ovu aktivnost biti ćete pravovremeno obaviješteni. 


Info:

Udruga IWT ()