Pretraga gospodarstava

Smarje pri Kopru

Kmetija Kranjci
Saznajte više

Marezige

Kmetija Koren
Saznajte više

Koper

Centurium
Saznajte više

Portorož - Slovenija

DOMAČIJA MUNDA
Saznajte više

MAREZIGE

VINSKA KLET ČEHOVIN
Saznajte više

Marezige

Ekološka kmetija Kabolca
Saznajte više

KOPER

KMETIJSTVO ŽNIDERŠIČ
Saznajte više

Koper

Oljarski centar Lisjak
Saznajte više

Črni Kal

Kmetija Trček Hrastovlje
Saznajte više

Škofije

Školarice
Saznajte više

Šmarje

Turistična kmetija Robivera
Saznajte više

Pobegi

Kmetija Jogan Damijan
Saznajte više