Aktualnosti

Uvjeti korištenja

Tko može prodavati na "Domaćoj web tržnici" ?

Pravo registracije u aplikaciju "Domaća web tržnica" imaju sva poljoprivredna gospodarstva koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. Upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Upisom u Upisnik svako poljoprivredno gospodarstvo dobiva jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG) kojeg je gospodarstvo obavezno upisati u obrazac za registraciju u aplikaciji.

2. Poljoprivredno gospodarstvo koje putem ove aplikacije ili koristeći potporu udruge "Istarska web tržnica" nudi određeni vlastiti poljoprivredni proizvod mora ispunjavati sve zakonske propise koji reguliraju proizvodnju i trgovinu tim poljoprivrednim proizvodom, u tom smislu odgovornost snosi isključivo proizvođač.

3. Moraju posjedovati računalo i mobilni telefon na kojima imaju pristup internetu kako bi svakodnevno mogli pregledavati pristigle narudžbe i prema potrebi ispraviti sadržaj vlastite ponude. Pritom treba naglasiti da za kvalitetno korištenje i pregled aplikacije "Domaća web tržnica" korisnici trebaju koristiti novije inačice slijedećih internet pretraživača: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari.

4. Poljoprivredna gospodarstva putem aplikacije "Domaća web tržnica" mogu prodavati isključivo vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na svom gospodarstvu.

5. Prilikom registracije u aplikaciju obavezno je unošenje točnih i važećih podataka jer su oni preduvjet uspješne komunikacije između proizvođača i kupca u postupku narudžbe i kupnje proizvoda.


Bitno je naglasiti da svako poljoprivredno gospodarstvo koje nudi i prodaje vlastite proizvode putem aplikacije "Domaća web tržnica" mora samostalno voditi brigu o zakonskim propisima i uvjetima koje ono mora ispunjavati kako bi se njegov proizvod mogao staviti na tržište. Izrađivač i vlasnik aplikacije Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču i udruga "Istarska web tržnica" kao potpora poljoprivrednim proizvođačima u izravnoj prodaji u tom pogledu ne snose nikakvu odgovornost.  

Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta regulirana je u sljedećim zakonima i pravilnicima:
-    Zakon o poljoprivredi (NN br.149/2009, 127/10, 50/12, 120/12)
-    Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN br. 76/14)
-    Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN br. 76/14)
-    Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (NN br. 82/13, 14/14)
-    Zakon o trgovini (NN br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14)
-    Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14)
-    drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

Uvjet za uspješnu registraciju u aplikaciji je i potvrda proizvođača da je upoznat s uvjetima korištenja aplikacije. Pored toga, proizvođači moraju unijeti sljedeće podatke:
1.    Naziv poljoprivrednog gospodarstva
2.    Pravni oblik poslovanja
3.    Ime i prezime nositelja gospodarstva
4.    E-mail adresa
5.    Broj mobitela
6.    Naselje i kućni broj
7.    Poštanski broj naselja
8.    Područje
9.    MIBPG
10.    OIB

Podaci koji nisu obavezni, ali ih proizvođač može unijeti su:
1.    Naznaka da li posluje u sustavu PDV-a
2.    Fiksni telefonski broj
3.    Adresa web stranice
4.    Grad ili mjesto
5.    Država


Obavezan je unos točnih i važećih podataka kako bi komunikacija između kupca i proizvođača mogla teći nesmetano.