O nama

Projekt prekogranične suradnje SLO-HR

Internet aplikacija "Domaća web tržnica" rezultat je realizacije projekta "Organizacija sustava izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda korištenjem internet tehnologije" (akronim: OSIPPPIT) koji je financiran u okviru Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013.

 TV Prilog o Domaćoj web tržnici možete pogledati ovdje.

Partneri na projektu

Projekt je proveden u suradnji četiriju partnera:


Voditelj projekta je dr. sc. Milan Oplanić.

Ciljevi projekta

Dva su osnovna cilja projekta:

1. Promoviranje mogućnosti i načina izravne prodaje, kao i koristi koje ona ostvaruje i za proizvođača i za kupca:

  • Financijski povoljniji način prometa proizvoda,
  • Trenutna naplata prodanih proizvoda,
  • Neposredni uvid u tehnologiju proizvodnje,
  • Kupnja svježijih i kvalitetnijih poljoprivrednih proizvoda.

2. Organizacija i pokretanje sustava izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na području Istre korištenjem interneta. Ovaj cilj realizirati će se kroz nekoliko aktivnosti:
  • Prikupljanje iskustava i primjera dobre prakse u izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda korištenjem interneta u Italiji i Austriji.
  • Izrada specijalizirane web aplikacije za izravnu prodaju poljoprivrednih proizvoda.
  • Organizacija radionica za poljoprivredna gospodarstva o mogućnostima i načinu korištenja web aplikacije za izravnu prodaju vlastitih proizvoda.
  • Putem medija javnog informiranja upoznati cjelokupnu javnost – potrošače poljoprivredno-prehrambenih proizvoda o mogućnostima i načinu kupnje domaćih (lokalnih) proizvoda izravno od proizvođača.

Ciljane skupine

Dvije su osnovne ciljane skupine prema kojima je usmjerena promocija izravne prodaje na području Istre:
  • Poljoprivredna gospodarstva kao ponuđači vlastitih poljoprivredno proizvoda,
  • Ukupna javnost kao kupci i potrošači domaćih poljoprivrednih proizvoda.

Zadaća projekta

Potreba kreiranja ovakvog sustava za izravnu prodaju poljoprivrednih proizvoda proizlazi iz činjenice da je globalno tržište poljoprivrednih proizvoda zasićeno jeftinim proizvodima masovne, industrijske proizvodnje, često nedovoljno poznatog načina proizvodnje, čiji je osnovni cilj maksimizacija dobiti, nerijetko i na štetu same kvalitete. Takva kretanja najviše pogađaju mala i srednja poljoprivredna gospodarstva koja se nisu u mogućnosti zadovoljavajuće tehnološki modernizirati i specijalizirati, ne mogu proizvesti dovoljno velike količine pojedinih proizvoda čime bi na sebe vezali određene veletrgovce i veće potrošače, a također nemaju prostora za snižavanje proizvodnih troškova kako bi bili cjenovno konkurentni.
Imajući u vidu značaj koji mala i srednja poljoprivredna gospodarstava imaju na upravljanje i održivi razvoj ukupnog ruralnog prostora, sociološku, ekološku i kulturološku ulogu u njegovu očuvanju, jasno je da je jedan od najvažnijih zadataka agrarne politike, posebice na mediteranskom području, iznaći nove mogućnosti i izvore dohotka za opstanak te skupine dionika poljoprivrednog sektora.

Osnovana neprofitna Udruga Istarska web tržnica
Nakon službene provedbe projekta "Organizacija sustava izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda korištenjem internet tehnologije" (akronim: OSIPPPIT) ukazala se potreba za nastavkom rada na izravnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda u Istri, te je s tim ciljem 20.11.2015. osnovana neprofitna Udruga Istarska web tržnica. 

Ovjereni statut Udruge moguće je pogledati ovdje